หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                         ดาวน์โหลด

ประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดาวน์โหลด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ดาวน์โหลด

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ดาวน์โหลด

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ดาวน์โหลด

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ดาวน์โหลด

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ดาวน์โหลด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ดาวน์โหลด

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ดาวน์โหลด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ดาวน์โหลด

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: