แผนการสอน

Download แผนการสอน
             
ชั้นอนุบาล            
แผนการสอนกิจกรรมพหุปัญญา อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3      
แผนการสอนบูรณาการปฐมวัย เล่ม 1 อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3      
แผนการสอนบูรณาการปฐมวัย เล่ม 2 อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3      
             
ชั้นประถมศึกษา

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ภาษาไทย เล่ม 1 wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
ภาษาไทย เล่ม 2 wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
คณิตศาสตร์ เล่ม 1 wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
คณิตศาสตร์ เล่ม 2 wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
วิทยาศาสตร์ wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
สังคมศึกษา wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
ประวัติศาสตร์ wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
พระพุทธศาสนา wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
สุขศึกษาและพลศึกษา wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
ศิลปะ wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
การงานอาชีพและเทคโนโลยี wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
เทคโนโลยีสารสนเทศ wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
Gogo Loves English wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
TOPS wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
ยุวกาชาด wodpdf wodpdf
ลูกเสือ – เนตรนารี wodpdf wodpdf
             
ชั้นมัธยมศึกษา

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ภาษาไทย เล่ม 1 wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
ภาษาไทย เล่ม 2 wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
คณิตศาสตร์ เล่ม 1 wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
คณิตศาสตร์ เล่ม 2 wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
วิทยาศาสตร์ เล่ม 1 wodpdf wodpdf wodpdf
วิทยาศาสตร์ เล่ม 2 wodpdf wodpdf wodpdf
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
ม.4 – 6
wodpdf
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ม.4 – 6
wodpdf
สารและสมบัติของสาร
ม.4 – 6
wodpdf
แรงและการเคลื่อนที่ , พลังงาน
ม.4 – 6
wodpdf
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
ม.4 – 6
wodpdf
พระพุทธศาสนา wodpdf wodpdf wodpdf
พระพุทธศาสนา 1
ม.4 – 6
wodpdf
พระพุทธศาสนา 2
ม.4 – 6
wodpdf
พระพุทธศาสนา 3
ม 4 – 6
wodpdf
หน้าที่พลเมืองฯ wodpdf wodpdf wodpdf
หน้าที่พลเมืองฯ
ม 4 – 6 เล่ม 1
wodpdf
หน้าที่พลเมืองฯ
ม.4 – 6 เล่ม 2
wodpdf
เศรษฐศาสตร์ wodpdf wodpdf wodpdf
เศรษฐศาสตร์ ม 4 – 6 wodpdf
ประวัติศาสตร์ wodpdf wodpdf wodpdf
ประวัติศาสตร์
ม. 4 – 6 เล่ม 1
wodpdf
ประวัติศาสตร์
ม.4 – 6 เล่ม 2
wodpdf
ภูมิศาสตร์ wodpdf wodpdf wodpdf
ภูมิศาสตร์ ม.4 – 6 wodpdf
กฎหมายน่ารู้ ม.1 – 3 wodpdf
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ม.4 – 6
wodpdf
สุขศึกษา wodpdf wodpdf wodpdf
สุขศึกษา 1
ม.4 – 6
wodpdf
สุขศึกษา 2
ม.4 – 6
wodpdf
สุขศึกษา 3
ม.4 – 6
wodpdf
ลูกเสือ – เนตรนารี
ม.1 – 3
wodpdf
ยุวกาชาด
ม.1 – 3
wodpdf
ทัศนศิลป์ wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
ดนตรี – นาฏศิลป์ wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เล่ม 1 wodpdf wodpdf
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เล่ม 2 wodpdf wodpdf
เทคโนโลยีสารสนเทศ wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
การดำรงชีวิตและครอบครัว
ม.4 – 6
wodpdf
การอาชีพ
ม.4 – 6
wodpdf
การออกแบบและเทคโนโลยี
ม.4 – 6
wodpdf
Postcard wodpdf wodpdf wodpdf
World Club wodpdf wodpdf wodpdf
Sky wodpdf wodpdf
Success wodpdf wod
             
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
216 – 220 ถ.บำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02 222 9394 , 02 222 5371 , 02 222 5372
Fax 02 225 6556 , 02 225 6557 , email: info@wpp.co.th
Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: