บุคลากร

 
นายอินสอน   อินตาวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
   
นางอารีย์   บุญลือ นางอารีย์   ศรีเมือง
ครู คศ.3 ครู คศ.2
   
   
   
นางฉันทนา   ศรีศิลป์ นางพิชาริการ์   ใจแก้ว
ครู คศ.2 ครู คศ.2
   
   
   
นายประเจิด   สุขสิงห์ นางกาญจนา   สิงห์สูตร
ครู คศ.2 ครู คศ.2
   
   
   
นางอรชร   ทองประดิษฐ์ นางประภาภรณ์ คำวงค์
ครู คศ.2 ครู คศ.1
   
   
   
นางศุมารินทร์ ไชยประโคม นางนวพรรษ จันทร์ลอย
ครู คศ.1 ครู คศ.1
   
   
   
นางดาวรรณ์ ยาวิชัย นางสาวธัญญารัตน์  ณ น่าน
ครู คศ.2 ครู คศ.1
   
   
   
นายอภิ่เชษฐ์ หมื่นเทพ นายพนมไพร ใจขัด
ครู คศ.1 ครู คศ.1
   
   
   
นายเกียรติศักดิ์   ศรีวิชัย นางสาวมันทนา   ดวงฟู
พนักงานราชการ ครูพี่เลี้ยง
   
   
 
   
  นายอนันต์ บุญเจิง
  นักการภารโรง
Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: