วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 >>  เอกลักษณ์

    มารยาทดี   มีวินัย

   >> อัตลักษณ์

    วิถีประชาธิปไตย

 

 >> วิสัยทัศน์

    โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
เน้นคุณธรรม  ตามวิถีประชาธิปไตย

 

  >>พันธกิจ

    1.  มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้วยวิถีที่หลายหลาย เน้นคุณธรรม คุณนิสัย        
2. ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน ในการจัดการศึกษา                 
3.  เป็นศูนย์รวมแหล่งการเรียนรู้                                               
4.  อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: