บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนแท็บเล็ต

This slideshow requires JavaScript.

โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่อสอนเขต 2 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 17  คน  ได้รับจัดสรรแท็บเล็ตตามโครงการของรัฐบาล เราจึงจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้สามารถปฏิบัติได้

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: